Białoruś podróż sentymentalnaSymbol oferty: 277/18292/73/73
Lokalizacja Białoruś Wycieczka objazdowa
Rodzaj wycieczki oferta objazdowa
Transport autokar
Wyżywienie Śniadania, Obiadokolacje
Zakwaterowanie hotel
Długość wycieczki 5 dni

Opis oferty

Podróż sentymentalna 5 dni KOMFORT
Brześć, Pińsk, Kosów Poleski, Baranowicze, Nieśwież, Mir, Nowogródek, Mińsk, Lida, Grodno

1 dzień - odjazd z Krakowa o godz. 6.00. pozostałe miejscowości wg trasy nr 4 (str. 41). Przejazd przez terytorium Polski. Przyjazd do Brześcia - zwiedzanie Twierdzy Brzeskiej, bramy Brzeskiej i Terespolskiej, cerkiew św. Mikołaja, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego - z obrazem Matki Boskiej Ocalenia - kopia wizerunku z rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore. Obiadokolacja*. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg. (ok. 500 km).

2 dzień – śniadanie. Przejazd do PIŃSKA: zwiedzanie - stolicy białoruskiego Polesia - katedra Wniebo-wzięcia NMP, klasztor franciszkanów, kolegium jezuickie w którym w latach 1642 - 1646 uczył się św. Andrzej Bobola zwany „apostołem Pińszczyzny” , pałac Butrymowiczów, dom Kapuścińskich. Przejazd do miejscowości KOSÓW POLESKI, ruiny neogotyckiego zamku – MERECZOWSZCZYZNA, dworek - miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki . Przejazd do BARANOWICZ. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.(ok.250km)

3 dzień – śniadanie. Przejazd do NIEŚWIEŻA - miasta Radziwiłłów – zwiedzanie Zespołu pałacowo- parkowego Radziwiłłów. Przejazd do MIRU - zwiedzanie mirskiego zespołu zamkowo – parkowego, który posłużył Mickiewiczowi za pierwowzór zamku Horeszków z „Pana Tadeusza”/ w 1994 r. wpisanego na listę UNESCO/. Następnie przejazd do NOWOGRÓDKA – pierwszej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, zwiedzanie - kościół pw. Michała Archanioła, góra zamkowa, kopiec Adama Mickiewicza, kościół farny, dom - muzeum Adama Mickiewicza . Przejazd nad brzeg znanego z ballad jeziora Świteź. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.(ok.350 km)

4 dzień – śniadanie. Przejazd do MIŃSKA – zwiedzanie stolicy Białorusi –kościół św. Szymona i św. Heleny, katedra, cerkiew św. Piotra i Pawła, dawny dwór Wańkowiczów, dom Stanisława Moniuszki, wyspa Łez, spacer po centrum Mińska. Przejazd do LIDY. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.(ok. 350km)

5 dzień – śniadanie. Przejazd do GRODNA - zwiedzanie – Stary i Nowy Zamek, kościół farny, kościół i klasztor Brygidek, dom Elizy Orzeszkowej, cmentarz wojskowy oraz cmentarz katolicki, cerkiew św. Borysa i Gleba. Przekroczenie granicy białorusko - polskiej. Przyjazd do Krakowa ok. godz. 22.00.(ok. 600 km)

CENA OBEJMUJE: 4 noclegi w hotelach (pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami), 4 śniadania, autokar komfortowy, obsługa pilota, ubezpieczenie polskie KL, NNW i bagażu, ubezpieczenie medyczne białoruskie.

Dokumenty wymagane do otrzymania wizy białoruskiej: wypełniony i podpisany osobiście przez wnioskodawcę formularz wniosku o wydanie wizy, jedno kolorowe zdjęcie 3 x 4 cm - nie starsze niż 6 miesięcy, paszport ważny co najmniej 3 miesiące po zakończeniu okresu ważności wizy. Paszport musi zawierać minimum 2 czyste strony.

Opłaty dodatkowe

*dopłata do 3 obiadokolacji: 200 zł
dopłata do pokoju 1-os.: 350 zł

Cena wizy białoruskiej 25 EUR.

Dodatkowo prosimy o zaopatrzenie się w ok. 45 EUR na bilety wstępu i obligatoryjnych przewodników, opłaty autokarowe, zestaw tour guide, inne opłaty lokalne.

Atrakcje

Dostępne terminy

Wyposażenie

TV, telefon, restauracja

Świadczenia

4 noclegi w hotelach lub sanatoriach (pokoje 2-osobowe z łazienkami), 4 śniadania, autokar komfortowy, obsługa pilota,ubezpieczenie polskie KL, NNW i bagażu, ubezpieczenie medyczne białoruskie. Cena nie obejmuje wizy białoruskiej 25 EUR.Należy zaopatrzyć się w ok. 45 EUR na bilety wstępu i obligatoryjnych przewodników, zestaw tour guide, inne opłaty lokalne..