Białoruś Podróż sentymentalnaSymbol oferty: BIALORUS PODROZ SENTYMENTALNA PAX BB/SOLTUR/
Lokalizacja Białoruś
Rodzaj wycieczki oferta objazdowa
Transport autokar
Wyżywienie Śniadania
Zakwaterowanie hotel
Długość wycieczki 5 dni

Podróż sentymentalna                           5 dni         KOMFORT

Brześć, Pińsk, Kosów Poleski, Baranowicze, Nieśwież, Mir, Nowogródek, Mińsk, Lida, Grodno

1 dzień - odjazd z Krakowa o godz. 6.00. Pozostałe miejscowości wg trasy nr 4 . Przejazd przez terytorium Polski. Przyjazd do Brześcia - zwiedzanie Twierdzy Brzeskiej, bramy Brzeskiej i Terespolskiej, cerkiew św. Mikołaja, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego - z obrazem Matki Boskiej Ocalenia - kopia wizerunku z rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore. Obiadokolacja*. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg. (ok. 500 km).

2 dzień – śniadanie. Przejazd do PIŃSKA: zwiedzanie  - stolicy białoruskiego Polesia - katedra Wniebowzięcia NMP, klasztor franciszkanów, kolegium jezuickie w którym w latach 1642 - 1646 uczył się św. Andrzej Bobola zwany „apostołem Pińszczyzny” , pałac Butrymowiczów, dom Kapuścińskich.  Przejazd do miejscowości KOSÓW POLESKI, ruiny neogotyckiego zamku – MERECZOWSZCZYZNA, dworek - miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki .  Przejazd do BARANOWICZ. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.(ok.250km)

3 dzień – śniadanie. Przejazd do NIEŚWIEŻA - miasta Radziwiłłów – zwiedzanie Zespołu pałacowo- parkowego Radziwiłłów. Przejazd do MIRU - zwiedzanie mirskiego zespołu zamkowo – parkowego,  który posłużył Mickiewiczowi za pierwowzór zamku Horeszków z „Pana Tadeusza”/ w 1994 r. wpisanego na listę UNESCO/. Następnie przejazd do NOWOGRÓDKA – pierwszej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego,  zwiedzanie - kościół pw. Michała Archanioła, góra zamkowa, kopiec Adama Mickiewicza, kościół farny, dom - muzeum Adama Mickiewicza . Przejazd nad brzeg znanego z ballad jeziora Świteź. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.(ok.350 km)

4 dzień – śniadanie. Przejazd do MIŃSKA – zwiedzanie stolicy Białorusi –kościół św. Szymona i św. Heleny, katedra, cerkiew św. Piotra i Pawła, dawny dwór Wańkowiczów, dom Stanisława Moniuszki, wyspa Łez, spacer po centrum Mińska. Przejazd do LIDY. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.(ok. 350km)

 5 dzień – śniadanie. Przejazd do GRODNA - zwiedzanie – Stary i Nowy Zamek, kościół farny, kościół i klasztor Brygidek, dom Elizy Orzeszkowej, cmentarz wojskowy oraz cmentarz katolicki, cerkiew św. Borysa i Gleba. Przekroczenie granicy białorusko - polskiej. Przyjazd do Krakowa ok. godz. 22.00.(ok. 600 km)

Cena zawiera:

4 noclegi w hotelach lub sanatoriach (pokoje 2-osob. z łazienkami), 4 śniadania,4 obiadokolacje, autokar komfortowy, obsługa pilota, ubezpieczenie polskie KL, NNW i bagażu, ubezpieczenie medyczne białoruskie. 


Cena nie zawiera:

dodatkowo płatnych opcji dopłat do obiadokolacji, pokoju 1-osobowego oraz wizy.Należy zaopatrzyć się w ok. 55 EUR na bilety wstępu, obligatoryjnych przewodników oraz opłaty autokarowe, zestaw tour guide.


Dostępne terminy